Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Kościół

Jednonawowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów, został wybudowany według projektu architektów inż. Jerzego Grączewskiego, głównego projektanta osiedla oraz inż. Tadeusza Nyczaka. W centralnym punkcie kościół mierzy 34 m. Powierzchnia kościoła to 1150 m2. Jednorazowo zmieści się nim 3 tys. osób. Budowę świątyni nadzorował inż. Jan Dudek. Wystrojem wnętrza kierował prof. Wincenty Kućma z Krakowa. We wrześniu 2007 roku w przestrzeni między dwoma skrzydłami ściany głównej został zamontowany witraż, według projektu artysty malarza - projektanta witraży Jerzego Skąpskiego z Krakowa, który jest autorem wszystkich witraży tej świątyni oraz kaplicy Aniołów. Na tle zainstalowanej szklanej mozaiki zostały zamontowane dalsze elementu wystroju głównej ściany ołtarzowej, o których poniżej.

W głównym ołtarzu kościoła widzimy formę kolistą białego marmuru wokół tabernakulum w formie złoconego sześcianu z dwunastoma reliefami w brązie, przedstawiającymi sceny z życia Chrystusa. Biały marmurowy krąg zdobią cztery złociste kwadratowe płaskorzeźby symbolizujące Ewangelistów. Powyżej dłutem Profesora oraz jego współpracowników powstała kompozycja tytularna unoszącej się Wniebowziętej Matki Bożej Królowej wśród grupy Aniołów. Dwaj Aniołowie utrzymują koronę nad głową Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie rzeźby w ołtarzu głównym zostały wykonane z drzewa lipowego. Całość została osadzona na tle witrażu w ciemnych barwach w dolnej części, rozjaśniającego się ku górze. Wystrój głównego ołtarza został ukończony w marcu 2013 roku w przededniu 25-lecia powstania parafii. 

Na północnej ścianie kościoła znajduje się ołtarz Jezusa Miłosiernego, z obrazem: "Jezu ufam Tobie", który został poświęcony przez papieża Jana Pawła II w Krakowie, w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w 2002 roku. W ołtarzu umieszczono także relikwie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Po przeciwnej stronie znajdujemy boczny ołtarz, gdzie cześć odbiera Matka Boża Fatimska, której figura została umieszczona na kulistym postumencie. Matka Boża ukazuje się wśród drobnego i rozedrganego, złoconego listowia dębu tak jak zobaczyły Ją dzieci . Wszystko wykonane jest w drewnie.

Poniżej znajduje się ołtarz błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, w którym umieszczona będzie jest podobizna błogosławionego, (z późniejszych lat życia), z krucyfiksem w ręku. Obok klęcznika znajduje się księga próśb i podziękowań, gdzie wierni wpisują swoje intencje modlitewne i podziękowania za łaski otrzymane przez wstawiennictwo Założyciela Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

Na uwagę zasługują także dwie tablice umieszczone z tyłu kościoła. Jedna z nich, po lewej stronie od głównego wejścia, została poświęcona pamięci bohaterskiego życia i męczeńskiej śmierci członków IV Zarządu Głównego organizacji "Wolność i Niezawisłość". Byli to: Łukasz Ciepliński – "Pług", "Ostrowski", Adam Lazarowicz – "Klamra", "Pomorski", Mieczysław Kawalec – "Żbik", "Psarski", Franciszek Błażej – "Tadeusz", "Poleski", Józef Rzepka – "Znicz", "Krzysztof", Karol Chmiel – "Zygmunt", Józef Batory – "Argus", "Wojtek". 1 marca 1951 roku zostali oni zamordowani w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Byli oficerami Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Znajdowali się wśród nich prawnicy, nauczyciele i działacze stronnictw politycznych. Wszyscy podobnie pojmowali swoje obowiązki wobec Polski. Uczestniczyli w kampanii wrześniowej 1939 roku. Działali w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, stanowiąc w latach 1940-1945 kierownictwo tych organizacji na ziemi rzeszowskiej. Nie godząc się na bezwarunkową kapitulację przed komunizmem podjęli działalność w utworzonym we wrześniu 1945 roku Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość". Celem organizacji było odegranie roli depozytariusza idei niepodległościowej, doprowadzenie struktur konspiracji ogólnopolskiej do wolnych wyborów i oddanie ich do dyspozycji władz wolnej Polski. Wszyscy zostali aresztowani i przeszli niezwykle okrutne śledztwo. 5 października 1950 roku rozpoczął się proces przed Sądem Wojskowym w Warszawie. Dziewięć dni później skazani zostali na karę śmierci. Zamordowano ich strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku w piwnicy więzienia mokotowskiego. Nieznane jest miejsce ich pochówku. Rodziny przypuszczają, że jest to tzw. "Łączka" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Po drugiej stronie obok tablic upamiętniających wmurowanie kamienia węgielnego z grobu św. Piotra (1986 r.) oraz konsekrację kościoła (1996 r.), umieszczono płytę, która upamiętnia dr Marka Nowaka, zmarłego tragicznie w 1999 roku w wieku 43 lat, w wypadku samochodowym. Dr Nowak był współtwórcą współczesnej diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce. Jako aktywny katolik i parafianin był koordynatorem grup medycznych Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Tablicę ufundowali parafianie.

Szczególnym bogactwem kościoła są organy piszczałkowe. Służą one parafii od 2006 roku. Po raz pierwszy zabrzmiały w Wielką Sobotę, kiedy to Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk poświęcił instrument. Organy są produkcji niemieckiej firmy "Anton Feith" i pochodzą z lat '70. Został odkupiony od parafii w Niemczech, a następnie przewieziony do Polski. Liczy 38 głosów i około 2,5 tysiąca piszczałek, co klasyfikuje go między organami średniej wielkości. Jakość materiałów, z jakich jest wykonany sprawia, iż spełnia normy instrumentu liturgicznego oraz wymogi koncertowego. Wszystkie części oraz cały mechanizm organów został umieszczony na chórze nad nawą główną. Ich montażem i remontem zajęła się firma "Naprawa i Strojenie Organów Sławomir Piotrowski" z Modlnicy koło Krakowa.

Głównym źródłem dźwięku są wspomniane wyżej piszczałki. Te o barwie miękkiej są wykonane z drewna świerkowego oraz dębowego. Piszczałki brzmiące jasno wykonane są z cyny. Od wieków wykonuje się je ręcznie. Największa z frontowych piszczałek tego instrumentu mierzy 443 cm, zaś najmniejsza posiada około 1 cm. Dziesięć największych wymagało wymiany. Wykonaniem nowych zajęła się specjalizująca się w tym firma "Wocial" z Warszawy. Instrument posiada wiatrownice klapowo-zasuwowe o trakturze elektrycznej. Wiatrownice w całości wykonane są z drewna mahoniowego, które charakteryzują się wysoką trwałością. Pracą organów organista steruje przy pomocy stołu gry. W przypadku tego instrumentu posiada on trzy manuały potocznie zwane klawiaturami: manuał nożny, pedałowy oraz włączniki registrowe, umożliwiające zmianę głosów. Umieszczony jest w pewnej odległości od szafy organowej. Wolnostojący stół gry nazywany kontuarem, wymagał gruntownego remontu. Zostały wymienione nakładki poszczególnych klawiszy i włączniki registrowe. Odnowiono także jego obudowę. Znacznie mniejszego remontu wymagała szafa organowa, pełniąca funkcję ochronną dla wszystkich części instrumentu oraz pudła rezonansowego. Całkowity ciężar instrumentu to około 8 ton. Prace montażowe rozpoczęły się w styczniu 2006 r. i trwały około trzech miesięcy.

Roraty na Bemowie A.D. 2014

NASZA SIEĆ


Ośrodek Michael Galeria Anielska Schola parafialna Służba liturgiczna ołtarza
 
Biblioteka JP2 Klub piłkarski Uskrzydleni
Powrót do góry