Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w stolicy Białorusi

kaplica w Mińsku

„Królować znaczy służyć, a służyć oznacza: być odważnym” – mówił w homilii w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada br. ks. Giennadij Kucharewicz, michalita, który przybył do parafii  Matki Bożej Królowej Aniołów z Mińska, przywożąc ze sobą grupę swoich parafian. Wizyta gości z Białorusi było okazją do wsparcia przez naszą wspólnotę parafialną budowy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w stolicy Białorusi.

Zgromadzenie św. Michała Archanioła pracuje na Białorusi od 1990 roku (parafie w Wasyliszkach oraz w Szydłowiczach). W 2003 roku michalici rozpoczęli pracę w Mińsku w parafii Matki Bożej Różańcowej, której proboszczem obecnie jest ks. Giennadij, a w 2004 roku w Gatowie k. Mińska w parafii św. Michała Archanioła (obecny proboszcz to ks. Krzysztof Poświata). 

Ks. Kucharewicz pracuje na Białorusi 10 lat, w tym cztery w Mińsku. Mówiąc o swojej pracy w Mińsku ks. Giennadij wskazał na pewne analogie, obecne w sytuacji jego parafii i parafii na Bemowie na początku lat osiemdziesiątych. Pierwsze spotkania wiernych miały miejsce w mieszkaniach w bloku, następnie przyszli mińscy parafianie modlili się, przez pół roku, pod gołym niebem. Wreszcie, zanim wybudowano prowizoryczną kaplicę, przez 6 lat miejscem modlitwy był budynek administracji. W obecnym roku po 11 latach starań władze pozwoliły na budowę kościoła, który w swoim zamyśle ma stanowić narodowe sanktuarium Miłosierdzia Bożego dla terenu całej Białorusi.

W latach międzywojennych księża michalici pracowali na terenie obecnej Białorusi w miejscowości Dziatkowicze, prowadząc tam zakład wychowawczy dla sierot, którymi były, jak mówił ks. Giennadij, dzieci z rodzin prawosławnych, żydowskich oraz cygańskich. Dyrektor placówki ks. Wincenty Kuras  za ukrywanie w zakładzie wychowawczym w Dziadkowiczach rodziny żydowskiej i kilkoro dzieci żydowskich został rozstrzelany przez gestapo (13 VII 1943 r.), a zakład spalony. Te wydarzenia i pamięć o odwadze i posłudze ks. Wincentego przyczyniły się, zdaniem ks. Kucharewicza, do podjęcia pracy przez michalitów na terenie obecnej Białorusi i owocnego tam posługiwania.

Zdjęcia z Mszy św. na rozpoczęcie budowy sanktuarium oraz ks. Giennadij z parafianami na Bemowie (fot. R. Świłło)

Roraty na Bemowie A.D. 2014

NASZA SIEĆ


Ośrodek Michael Galeria Anielska Schola parafialna Służba liturgiczna ołtarza
 
Biblioteka JP2 Klub piłkarski Uskrzydleni
Powrót do góry